CHÍNH SÁCH THUÊ BAO THƯỜNG


1.    Thời hạn sử dụng thuê bao thường:
    Thuê bao Reddi sẽ được sử dụng trong vòng 60 ngày (tính từ ngày kích hoạt mới hoặc ngày phát sinh giao dịch tính cước);
    Trong vòng 60 ngày, nếu thuê bao không phát sinh cước tiêu dùng như: gọi thoại, tin nhắn, data, nạp tiền vào tài khoản…, hoặc bất kỳ hoạt động nào làm tăng/giảm tài khoản chính thì sẽ bị khóa một (01) chiều;
    Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bị khóa một chiều, nếu thuê bao không phát sinh giao dịch nạp tiền vào tài khoản chính sẽ bị khóa hai (02) chiều;
    Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bị khóa hai chiều, nếu thuê bao không nạp tiền vào tài khoản chính sẽ bị thu hồi số.
Lưu ý:
    Các giao dịch phát sinh cước như voice, sms, data, thuê bao có hạn sử dụng dưới 60 ngày sẽ được cộng điều chỉnh về 60 ngày sử dụng. Từ 60 ngày trở lên được giữ nguyên hạn.
    Các gói cước khi đến thời điểm gia hạn mà tài khoản chính không đủ để trừ cước gia hạn, gói cước sẽ bị hủy. Thuê bao muốn sử dụng lại cần phải đảm bảo tài khoản chính có đủ tiền và tiến hành đăng ký lại.

2.    Gia hạn sử dụng theo giá trị tiền nạp vào tài khoản chính
Thuê bao Reddi được gia hạn sử dụng khi thực hiện nạp tiền vào tài khoản chính. Số ngày sử dụng thêm được tính cộng dồn với hạn sử dụng hiện tại, tương ứng với giá trị tiền nạp theo chi tiết như sau: 

Giá trị thẻ nạp

(VND)

Thời gian gia hạn

(ngày)

≤ 10.00010
> 10.000 & ≤ 20.00020
> 20.000 & ≤ 50.00030
> 50.000 & ≤ 100.00050
> 100.000 & ≤ 200.000120
> 200.000 & ≤ 500.000180
> 500.000 & ≤ 1.000.000240
> 1.000.000360

Đối với các thuê bao Reddi đang tạm khóa (bao gồm trường hợp số thuê bao đang khóa theo yêu cầu của khách hàng) ngày bắt đầu để cộng dồn được tính từ ngày nạp tiền thành công.

Thời gian áp dụng: từ ngày 03/06/2020
Mọi thông tin chi tiết hoặc giải đáp thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài (miễn phí): 1800 556 883.