Gói cước tự do trải nghiệm

Thiết kế gói cước dành riêng cho bạn

TỰ DO TRẢI NGHIỆM

đ

GB data tốc độ cao

Hết GB tốc độ cao miễn phí truy cập tốc độ 256Kbps

phút gọi/tháng

tin nhắn/tháng

Chu kỳ 30 ngày, tự động gia hạn

Mua

Tổng(gói tự do trải nghiệm)

Gói cước hot

NGÀY

9.000đ/01 ngày

 • 1GB tốc độ cao
 • Hết bạn vào 24h cùng ngày
 • Hết 1GB, sử dụng tài nguyên của gói chính hoặc gói nền.
 • Gia hạn khi hết chu kỳ.
THÁNG

50.000đ/30 ngày

 • 6GB tốc độ cao
 • Sử dụng trong 30 ngày
 • Miễn phí truy cập tốc độ 128 Kbps
 • Gia hạn khi hết chu kỳ.
5 Ngày

39.000đ/01 ngày

 • 6GB tốc độ cao
 • Sử dụng trong 5 ngày
 • Hết 6GB, sử dụng tài nguyên của gói chính hoặc gói nền
 • Gia hạn khi hết chu kỳ.
Tháng/Ngày

89.000đ/01 ngày

 • 30GB tốc độ cao
 • Truy cập internet 1GB/ngày
 • Miễn phí truy cập tốc độ 128 Kbps
 • Gia hạn khi hết chu kỳ.