Ứng dụng Reddi bổ sung tính năng hướng dẫn cài đặt APN

2h 06m | Thứ tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Reddi tích hợp tính năng hướng dẫn cài đặt điểm truy cập mạng (APN) để các thuê bao dễ dàng thực hiện và truy cập data 4G Reddi.

Cập nhật tính năng hướng dẫn cài đặt APN trên ứng dụng Reddi

Sau khi đăng ký dịch vụ viễn thông, thiết bị di động có thể không truy cập được data 4G do chưa được cài đặt điểm truy cập mạng (APN). Do vậy, để thuận tiện cho khách hàng, mạng di động Reddi cập nhật tính năng hướng dẫn cài đặt điểm truy cập mạng ngay trên ứng dụng Reddi.

Cụ thể, sau khi thực hiện đăng ký thông tin chính chủ SIM thuê bao, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo hướng dẫn khách hàng cài đặt điểm truy cập mạng. Khách hàng có thể lựa chọn xem hướng dẫn và cài đặt ngay lập tức.

Nếu chưa muốn cài đặt ngay, khách hàng nhấn “Bỏ qua” và cũng thể dễ dàng xem lại hướng dẫn chi tiết tại mục “Cá nhân” bất kỳ lúc nào theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập ứng dụng Reddi, trong mục “Cá nhân” chọn “Hướng dẫn cài đặt APN”.

Bước 2: Lựa chọn tên thiết bị đang sử dụng và thực hiện theo hướng dẫn chi tiết.

Trong quá trình trải nghiệm dịch vụ của mạng di động Reddi, nếu cần hỗ trợ, khách hàng vui lòng liên hệ: